MENU

Patient Rights (Katungod sa Pasyente)

 • Katungod sa Dignidad

- Matagaan ka og pagtahud, konsiderasyon, pagtagad ug hingpit nga respeto panahon sa
  imong pagpatambal.

 • Katungod sa Kahamugaway

- Makabatyag nga ikaw komportable samtang nagahulat sa aktwal nga serbisyo.
- Magahinan ka og resonable nga panahon sa paghulat ug pagdawat sa imong gikinahanglan
  nga serbisyo.

Katungod sa igo ug Insaktong Impormasyon

- Mahitungod sa mga polisiya sa hospital kabahin sa imong pagpatambal.
- Mahitungod sa imong sakit ug madawat nga pagtambal.
- Mahitungod sa mga balayranan sa mga serbisyong imong madawat ug ang pamaagi sa pagbayad.
- Mahitungod sa mga pamaagi o mekanismo sa hospital diin pwede nimong ipadangat ang imong
  reklamo nga dili maapektuhan ang pagtagad ug pag-alima kanimo.

Katungod sa "Privacy"

- Nga sa panahon sa pag-eksamen, tahuron ang mga pribadong bahin sa imong lawas.

Katungod sa "Confidentiality"

- Mapasaligan nga bisan unsang personal nga impormasyon nga imong ibutyag ug bisan unsang
  detalye sa serbisyo nga imong madawat, magpabilin nga tinago ug dili
  ibutyag kang bisan kinsa kung dili ka pahibalo-on og dili ka mo-uyon.